Μαρία Θεοδωρίδου

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Ομάδα Διοίκησης Έργου Poseidon MED II, Συνεργάτης, Τμ. Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ A.E

Η Θεοδωρίδου Μαρία, δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας με έμφαση σε θέματα που αφορούν στην εισαγωγή του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 2013, ξεκίνησε να συντονίζει το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med LNG Bunkering Project στην εταιρία QEnergy και το 2015 μετακινήθηκε στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ, όπου συνεχίζει τον συντονισμό του έργου Poseidon Med II ως μέλος της Ομάδας Διοίκησης του έργου, στο τμήμα Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων. Γεννημένη το 1985, κατέχει πτυχίο Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Στρατηγική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 10 ετών σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης, στρατηγικής και διαχείρισης έργων.

Εισήγηση: Εξελίξεις στη Χρήση του LNG ως Εναλλακτικού Καυσίμου

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην υιοθέτηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ως εναλλακτικού ναυτιλιακού καυσίμου και ειδικότερα στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Poseidon Med ΙΙ, καθώς και στις σχετικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Πως η δημιουργία αυτής της νέας αγοράς θα συμβάλει στις προοπτικές για τα λιμάνια, την μείωση εκπομπών ρύπων, τις νέες επενδύσεις και πως θα δώσει ώθηση στην εγχώρια ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη?