ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 για να παρέχει υποστήριξη στους δήμους του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ και γενικότερα στις νησιωτικές κοινότητες στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ορθολογικής χρήσης των πόρων, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. Κεντρικός στόχος του ΕΠΕΓΑ είναι να εισέλθουν τα νησιά στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης και να συμβάλουν στους γενικότερους στόχους της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής. Το ΕΠΕΓΑ έχει εκτελέσει πλήθος μελετών, προγραμμάτων και έργων σε συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς εταίρους από το χώρο της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου, των ιδιωτικών εταιρειών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ΜΚΟ. Πέραν αυτών έχει συντονιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Έξυπνα Νησιά” και συμμετέχει ως εταίρος στον Ευρωπαϊκό οργανισμό FEDARENE.

ΔΑΦΝΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη των ελληνικών νησιών μέσω της προώθησης ολοκληρωμένων, καινοτόμων και έξυπνων λύσεων στους εξής τομείς:

  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα
  • βιώσιμες μεταφορές και κινητικότητα
  • βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων

Μέλη του δικτύου ΔΑΦΝΗ είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των νησιών. Σήμερα, το ΔΑΦΝΗ έχει 44 μέλη, μεταξύ των οποίων οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔΙΝ) και 40 νησιωτικοί δήμοι τόσο από το Αιγαίο όσο και από το Ιόνιο.