3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα


Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

19 & 20 Απριλίου 2018

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνέχεια του 1ου και 2ου διεθνούς συνεδρίου, τα οποία, με τίτλο “Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα", πραγματοποιήθηκαν το 2016 και 2017 στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και στη Μήλο, με συμμετοχή πολλών και διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συνέδρων.

Στο συνέδριο θα παραστούν παράγοντες από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων και των εταιριών που αναπτύσσουν τεχνολογίες στους τομείς της ενέργειας, των έξυπνων δικτύων, των επικοινωνιών, των μεταφορών, της διοίκησης και της διαχείρισης των αγορών, με στόχο να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18531