Μαρία Λεκάκου

Μαρία Λεκάκου

Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Δρ Μαρία Λεκάκου είναι Καθηγήτρια Ναυτικής Οικονομίας στο Τμήμα Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών και μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ναυτιλία και τη ναυτιλιακή πολιτική ως Σύμβουλος του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (1996-2000), ως μέλος της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών (2001-2004) και ως ναυτιλιακός εμπειρογνώμονας σε πολλά εθνικά ή ευρωπαϊκά σχήματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Πολιτική, την ελληνική ναυτιλιακή ανταγωνιστικότητα, τις νησιωτικές μεταφορές και τον τουριστικό κλάδο.

Εισήγηση: Το Ανηγμένο Νησιωτικό Μεταφορικό Ισοδύναμο: Από τη Θεωρία στην Πράξη

Η παρουσίαση σχετίζεται με το Ανηγμένο Νησιωτικο Μεταφορικό Ισοδυναμο (ΑΝΜΙ), η ιδέα του ITE βασίζεται στην υποθέση ότι οι νησιώτες (άνθρωποι ή επιχειρήσεις) πρέπει να πληρώσουν έναν ναύλο ισοδύναμο με εκείνο που οι κάτοικοι (ή εταιρείες) της ηπειρωτικής χώρας πληρώνουν για να ταξιδεύουν στην ίδια απόσταση. ως αρχή.
Η μέθοδος βασίζεται στο κόστος μεταφοράς, στη γεωγραφία των νησιών και στις ανάγκες μετακίνησης.