Βασίλης Κορκίδης

Βασίλειος Κορκίδης

Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ)

Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, γεννήθηκε στον Πειραιά, είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και EUROCOMMERCE, Μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece Invest & Trade, Μέλος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και Μέλος στο Συμβούλιο Διοίκησης Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς & Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).