Βασίλειος Σ. Τσελέντης

Βασίλειος Σ. Τσελέντης

Καθηγητής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, επικεφαλής Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο καθηγητής B.Σ. Τσελέντης είναι βιοχημικός (MSc., PhD., University of London UK.) και έχει ειδικευτεί στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών και θαλάσσιων ρύπων. Είναι επιθεωρητής (Lead Auditor) Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και συντονίζει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις μετρήσεις των βασικών ρύπων στα θαλάσσια ύδατα και τον αέρα των λιμένων, καθώς και την ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθοδολογιών για περιβαλλοντικές μετρήσεις. Είναι Καθηγητής του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και επικεφαλής του Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμενικών λειτουργιών και τα Συστήματα Πιστοποίησης αυτών (PERS, EMAS). Έχει ασχοληθεί με Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων για τα λιμάνια, ιδιαίτερα εκπονώντας το Σχέδιο για τον ΟΛΠ Α.Ε. (2002). Είναι επίσης ειδικός και διαπιστευμένος εκπαιδευτής του Οργανισμού EcoPorts (Οργανισμού Ευρωπαϊκών Λιμένων – ESPO) για τα εργαλεία και τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που χρησιμοποιούνται στη λιμενική βιομηχανία. Συμβουλεύει λιμένες και μαρίνες σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες και τα αναπτυξιακά τους έργα, καθώς και την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων ζωνών από δραστηριότητες που σχετίζονται με τον άνθρωπο, όπως η ναυτιλία, η αλιεία και η αναψυχή.

Συμμετέχει ως συντονιστής στη Συνάντηση Εργασίας: Οδηγός για Διαχείριση Μικρών & Νησιωτικών Λιμένων