Παναγιώτης Μήτρου

Παναγιώτης Μήτρου

Διευθυντής, Θαλάσσιες Τεχνολογίες & Καινοτομία, Hellenic Lloyd’s Α.Ε.

Ο Παναγιώτης Μήτρου είναι ο υπεύθυνος του τομέα Ναυτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην Lloyd’s Register του Πειραιά όπου και ασχολείται με τα ζητήματα της τεχνικής συμμόρφωσης, της χρηματοδότησης έργων και της συνέργειας μεταξύ διαφορετικών δράσεων. Το τελευταίο διάστημα έχει δώσει έμφαση στην ηλεκτροκίνηση των πλοίων και την ηλεκτροδότησή τους από τη στεριά.

Εισήγηση: Τα Πλεονεκτήματα της Ηλεκτροδότησης Πλοίων & η Αξιοποίηση των ΑΠΕ σε Λιμάνια & Νησιά

Με ποιο τρόπο η τεχνολογία του εξηλεκτρισμού μπορεί να οδηγήσει σε «έξυπνα» λιμάνια και αυτόνομα ενεργειακά νησιά; Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ηλεκτροδότησης πλοίων, η θέσπιση του ναυτιλιακού ρεύματος υπό το πρίσμα ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, η σύμπραξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τις θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να αποτελέσουν τα πρώτα βήματα για ένα πράσινο, ανταγωνιστικό, βιώσιμο μέλλον για τα ελληνικά λιμάνια και νησιά.