Κυριάκος Αντωνόπουλος

Κυριάκος Αντωνόπουλος

Πρόεδρος, Λιμενικό Ταμείο Σκύρου

Ο Κυριάκος Αντωνόπουλος είναι Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου από το 2005 έως σήμερα. Με τις δράσεις του έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολυβραβευμένο Λιμάνι -Μαρίνα στη Λιναριά στην Σκύρο. Το λιμάνι αυτό έχει πιστοποιηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως το Μπλε Λιμάνι με την Πράσινη Απόχρωση. Είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων και έχει δώσει παρουσιάσεις για την διαχείριση Λιμένων. Έχει επενδύσει σε καινοτόμες συνεργασίες με άλλους δημόσιους φορείς, όπως αυτή με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γνωστή ως το Πρόγραμμα Σκύρος.

Εισήγηση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διαχείριση Λιμένων στο Λιμάνι της Λιναριάς, Σκύρος

Το λιμάνι της Λιναριάς έχει εδραιωθεί ως το πληρέστερο ελληνικό μικρό δημόσιο λιμάνι και τα Ηνωμένα Έθνη το έχουν διαπιστεύσει ως το «Μπλε Λιμάνι με την Πράσινη Απόχρωση». Τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να προσελκύσει μεγάλο ποσοστό θαλάσσιου τουρισμού, με τις αφίξεις σε αυτόν να σημειώνουν 1300% αύξηση από το 2011. Η Διαχειριστική Αρχή του Λιμένος και το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου, έχουν υιοθετήσει την αειφορική ατζέντα και έχουν επενδύσει σε καινοτομίες που το καθιστούν μοναδικό για τις παροχές του και περιβαλλοντικά άρτιο. Η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων του λιμένα βασίζεται στη χρήση εργαλέιων συλλογής πληροφοριών. Τέλος, οι συνεργασίες με ακαδημαϊκούς φορείς και οι συμμετοχές σε ερευνητικές δράσεις, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το Λιμάνι της Λιναριάς θεωρείται ένα από τα πλέον φιλοπεριβαλλοντικά λιμάνια της χώρας, και δεν εφησυχάζει από τις βραβεύσεις, γιατί αναγνωρίζει την συνεχόμενη υποχρέωση που βαραίνει κάθε υπεύθυνο φορέα, στο να προωθεί την περιβαλλοντική συμπεριφορά στους επισκέπτες της και στην συνδεόμενη με τον τουρισμό τοπική κοινωνία.