Δημήτριος Β. Λυρίδης

Δημήτριος Β. Λυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών

Ο Δημήτριος Β. Λυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Δ/ντής του Τομέα της Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΝΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιων Μεταφορών (ΕΘΜ) του ΕΜΠ. Έχει δίπλωμα ΝΜΜ από το ΕΜΠ, M.Sc. στη Διοίκηση Θαλάσσιων Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο του Michigan (University of Michigan, Ann Arbor, UoM), M.S.E. στην Επιχειρησιακή Ερευνα από το UoM, και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή ΝΜΜ του UoM. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η ναυτιλιακή οικονομία, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, οι θαλάσσιες μεταφορές και η ενέργεια. Έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό ερευνητικών και βιομηχανικών έργων στους αντίστοιχους τομείς (συμπεριλαμβανομένων και αναλύσεων κόστους-ωφέλειας για επενδυτικά σχέδια) και έχει συμμετάσχει σε εφαρμοσμένα εμπορικά έργα στους τομείς των επενδύσεων σε πλοία, της αναδιάρθρωσης, του μάρκετινγκ, του επιχειρηματικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας και επιχειρηματικών σχεδίων) για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Εισήγηση: Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Επενδυτικά Σχήματα για Ναυτιλιακές Υποδομές

Η παρουσίαση περιλαμβάνει μια ανάλυση των χρηματοδοτήσεων υποδομών λιμανιών και πλοίων, όπως η παροχή ρεύματος από τη στεριά (cold ironing). Περιλαμβάνει διαφορετικές εναλλακτικές επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων και σχημάτων από δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια (αυτά θα αναλυθούν περισσότερο στην παρουσίαση της IPFA). Αναλύονται τα κύρια επιχειρηματικά μοντέλα, δηλαδή το σχήμα δημόσιας χρηματοδότησης, οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τα ομόλογα έργων κλπ. Καινοτόμες χρηματοδοτικές δυνατότητες όπως αυτές που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain επίσης εξετάζονται. Αναφέρεται τέλος και το μοντέλο χρηματοδότησης που υιοθετήθηκε για το έργο ELEMED της παροχής ρεύματος από τη στεριά στο λιμάνι της Κυλλήνης.