Christopher Wooldridge

Christopher Wooldridge

Επιστημονικός Συντονιστής, EcoPorts, καθηγητής EcoSLC, επίτιμος επιστ. συνεργάτης, Παν/μιο του Κάρντιφ, Ηνωμ. Βασίλειο

Ο Chris Wooldridge είναι επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας EcoPorts η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Cardiff στο οποίο υπήρξε Διευθυντής Σπουδών της Θαλάσσιας Γεωγραφίας στη Σχολή Γεω-επιστημών και Ωκεανογραφίας. Δραστηριοποιείται στον τομέα των λιμενικών υποθέσεων από το 1982 με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων και ναυσιπλοΐας. Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του ενασχόλησης αφορά την κατάρτιση στελεχών και εξ αυτού έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία.

Εισήγηση: Ομαλή Πλεύση προς ένα Βιώσιμο Μέλλον; Η πρόκλΕισήγηση: Απόψεις και Πρωτοβουλίες για Πράσινα Λιμάνια και Βιωσιμότητα.

Η Περιβαλλοντική Πιστοποίηση των λιμενικών υποδομών και η μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – είναι σημαντικά εργαλεία τόσο για την αντικειμενική διάγνωση των επιπτώσεων της ναυτιλιακής δραστηριότητας στο περιβάλλον όσο και για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι σύγχρονες αντιλήψεις, τεχνολογίες και πρακτικές της Πράσινης/Γαλάζιας Οικονομίας.

Συμμετέχει και ως συντονιστής στη Συνάντηση Εργασίας: Οδηγός για Διαχείριση Μικρών & Νησιωτικών Λιμένων