Αθανάσιος Γιαμας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΑΣ

κύριος σύμβουλος, ALTUS LSA

Τα τελευταία 20 χρόνια απέκτησα πολυδιάστατη εμπειρία στα πλαίσια του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ παράλληλα εργάστηκα στο χώρο της τεχνολογικής έρευνας & επιχειρηματικότητας σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Χονγκ-Κονγκ, τα Η.Α.Ε., η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Αίγυπτος κλπ. Υπήρξα συν-ιδρυτής διαφόρων τεχνολογικών εταιρειών, διευθύνων σύμβουλος, ανώτατο επιχειρηματικό στέλεχος αλλά και υπεύθυνος διαχείρισης πολύπλοκων έργων. Αυτή την περίοδο είμαι Εξειδικευμένος Σύμβουλος στην εταιρεία ALTUS. Κετέχω πτυχίο στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ & Μεταπτυχιακό τίτλο με αντικείμενο «Science & Technology Policy» από το SPRU, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ SUSSEX, U.K.

Εισήγηση: Μετρήσεις Εκπομπών Πλοίων με μη Επανδρωμένα Aεροσκάφη / Το Έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Θαλάσσια Ασφάλεια (EMSA)

Η παρουσιάση αφορά την χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAVs, Drones) στον έλεγχο, την παρακολούθηση και την δειγματοληψία εναέριων ρυπογόνων ουσιών με ειδική αναφορά στην συμμετοχή της ALTUS-LSA [στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στη Θάλασσα – EMSA] για την μέτρηση εναέριων ρύπων παραγόμενων από πλοία που βρίσκονται εν πλω μέσα από την χρήση: i. ειδικών αισθητήρων και ii. υποδομής [cloud] για την μεταφορά των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στα κεντρικά γραφεία της EMSA στην Πορτογαλία.